Get Adobe Flash player

Вы здесь

Главная » MENU

Пожалуйста, заполните форму :

RODO
Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z Regulaminem kursów języka polskiego organizowanych przez Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Uniwersytecie Łódzkim; Wymagane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informacje o przetwarzaniu danych osobowych osoby zgłaszającej udział w kursach języka polskiego zawarte są w odrębnym dokumencie znajdującym się stronie internetowej Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców prowadzącego kursy oraz na stronie BIP UŁ https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

Номер банковского счета:
Uniwersytet Łódzki – SJPdC
BAN: PL13124030281978000028222550
Bank Polska Kasa Opieki S.A. II O/Łódź
Swift code: PKO PPL PW