Get Adobe Flash player
Języki
Polski

 

Ucząc języka, tolerancji i szacunku dla odmienności, współtworzymy
nowoczesne, wielokulturowe społeczeństwo
.

 

Sesja poprawkowa, rok. akad. 2020/2021

 

 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym wakacyjnym kursie w ramach
"Letnich kursów NAWA" w dniach 2-23.08.2021

Osoba kontaktowa: Anna Majka +48426354703 sjpdc@uni.lodz.pl

Prosimy kandydatów o wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego: link do formularza będzie aktywny
 
od 7 do 30 czerwca 2021r.

Link do programu

Link do formularza rejestracyjnego (aktywny od 7 czerwca)

O wynikach rekrutacji poinformujemy Państwa mailowo

 
 

Lekarz - pomoc medyczna dla studentów Studium
 

Ubezpieczenie NNW słuchaczy SJPdC UŁ

 

Zajęcia sportowe na Uniwersytecie Łódzkim

 


UWAGA!!!

Nowe  kursy  C1 - obejmujące 500 godzin lekcyjnych Koszt 1900 EUR

 

 

 

ZAPISY NA POPOŁUDNIOWY KURS JĘZYKA POLSKIEGO ORAZ LEKTORAT

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego przedstawia ofertę: 

1)  Popołudniowego i weekendowego kursu języka polskiego 

2) Lektoratu języka polskiego dla naszych absolwentów studiujących na różnych wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego, zainteresowanych dalszą nauką języka polskiego.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: sjpdc@uni.lodz.pl

lub składać osobiście w Sekcji Studenckiej, ul. Kopcińskiego 16/18, pok.2.10.

 

 

 

 

 

Polski