Get Adobe Flash player
Języki
Polski

Jesteś tutaj

Strona główna
mgr Anna Jackowska
Stanowisko starszy wykładowca (od 2007 r.)
Wykształcenie magisterium - 1984 r.; Wydział Filologiczny Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku; magister filologii rosyjskiej

Charakterystyka dorobku naukowego i dydaktycznego
Pracę w SJPdC rozpoczęła w 1991 r. od lektoratu języka polskiego w grupach politechnicznych i medycznych. Od 1993 r. naucza w grupach polonijnych i słowiańskich o profilu humanistycznym i ekonomicznym. Jest autorką tekstów i testów wykorzystywanych na zajęciach i egzaminach z języka polskiego oraz współautorką zbiorku testów egzaminacyjnych.

Wyjazdy zagraniczne (lektoraty, staże), stypendia, granty
?    wrzesień 1984 - lipiec 1986 - lektorat j ęzyka rosyj skiego, Wydział Przygotowawczy im. Sergio Pereza Wyższego Instytutu Języków Obcych, Hawana, Kuba. ?    wrzesień 1986 - lipiec 1987 - lektorat języka polskiego, Wydział Przygotowawczy im. Hermanos Pais Uniwersytetu Hawańskiego, Kuba. ?    czerwiec 1993 - szkolenie w ramach współpracy z Sankt Petersburskim Państwowym Uniwersytetem Technicznym, Wydział Przygotowawczy, Petersburg. ?    31 października - 3 listopada 2007 r. i 1-5 listopada 2008 -prezentacja oferty edukacyjnej SJPdC i UŁ na targach edukacyjnych - a2 International Education Fairs, Kazachstan (Astana, Ałmaty). ?    4 - 9 kwietnia 2008 - udział w IV Corocznej Międzynarodowej Wystawie ?Kształcenie za granicą?, Donieck, Charków, Kijów, Mińsk - prezentacja oferty edukacyjnej SJPdC i UŁ.

Udział w projektach międzynarodowych
? wrzesień - grudzień 2006 i styczeń 2007 - opracowanie programu autorskiego i lektorat języka polskiego dla studentów programu Erasmus-Sokrates, UŁ, Łódź.

Współpraca z ważnymi instytucjami naukowo-dydaktycznymi
?    kwiecień 1997 - tłumaczenie na język rosyjski testów egzaminacyjnych z geografii, biologii i historii dla kandydatów na studia w Polsce, Biuro Uznawalności Kształcenia Zagranicznego MEN. ?    październik - grudzień 2003 - lektorat języka polskiego dla repatriantów z Kazachstanu, TWP, Łódź.
   
  ? kwiecień 2008 i 2009 - przygotowanie testów egzaminacyjnych z języka polskiego dla kandydatów na studia w Polsce na rok akademicki 2008/2009 i 2009/2010, zleconych przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

Najważniejsze publikacje
ABC ekonomii dla cudzoziemców .Podręcznik dwupoziomowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002 (współautor). Testy dla kandydatów na studia ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010 (współautor).
Polski