Get Adobe Flash player
Języki
Polski

Jesteś tutaj

Strona głównaImię, nazwisko mgr Rafał Bazaniak
Stanowisko/funkcje wykładowca (od 2011 r.)
Wykształcenie magisterium - 2007 r.; Instytut Historii UŁ; magister historii
Charakterystyka dorobku dydaktycznego i naukowego Doktorant w Instytucie Historii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ, autor kilku artykułów dotyczących historii Polski najnowszej oraz przeszłości miasta Łodzi. W latach 20072009 wychowawca młodzieży licealnej oraz nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, będących pod opieką Łódzkiego Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego. Od lutego 2010 r. prowadzi lekcje z historii i wiedzy o Polsce dla grup młodzieży przygotowującej się do studiów w Polsce w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Łodzi.
Wyjazdy zagraniczne (lektoraty, staże), Stypendia, granty  
Udział w projektach międzynarodowych  
Współpraca z ważnymi instytucjami naukowo-dydaktycznymi  
Najważniejsze publikacje Podręczniki/książki ?    Dzieje parafii św. Antoniego na łódzkim Żubardziu, Łódź 2010, ss. 112. Artykuły w czasopismach: ?    Rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego w drugiej połowie lat 30. XX wieku, [w:] Cum Arma per Aeva. Uzbrojenie indywidualne na przestrzeni dziejów, pod red. P. Kucypera, P. Pudło, Łódź 2011, s. 369-381. ?    Kościół rzymskokatolicki na polskim Pomorzu w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. Religia ludów Morza Bałtyckiego. Stosunki polsko-duńskie w dziejach, pod red. M. Bogackiego, M. Franza, Z. Pilarczyka, Toruń 2010, s. 387-401. ?    Polska polityka morska w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego, pod red. M. Bogackiego, M. Franza, Z. Pilarczyka, Toruń 2009, s. 148-160. ?    Działalność Zjednoczonych Zakładów K. Scheiblera i L. Grohmana dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Studia z historii społeczno-gospodarczej XIX i XX wieku, t. V, pod. red. W. Pusia, Łódź 2008, s. 154-188.

 

Polski