Get Adobe Flash player
Języki
Polski

Jesteś tutaj

Strona głównaImię, nazwisko mgr Mirosława Ledzion
Stanowisko / funkcje st. wykładowca (historii i wiedzy o Polsce) w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ; od 1.12.1986 młodszy wykładowca w SJPdC UŁ, potem wykładowca; w latach 1997-2002 kierownik Zespołu Nauk Społecznych w SJPdC; w latach 1977-1983 asystent muzealny w Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego (Muzeum Tradycji Niepodległościowych), potem do 30.11.1986 nauczyciel historii w Szkole Podst. nr 6 w Łodzi.
Wykształcenie magister historii (1979), Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
Charakterystyka dorobku dydaktycznego i naukowego W ciągu 34 lat pracy zawodowej zajmowałam się przede wszystkim dydaktyką; prowadziłam lekcje muzealne, oprowadzałam wycieczki, nauczałam historii dzieci, młodzież i dorosłych słuchaczy. W SJPdC UŁ oprócz prowadzenia planowych zajęć opracowałam kilka serii tekstów do nauczania historii (politycznej, społecznej, gospodarczej, kultury i sztuki) dla słuchaczy o różnym stopniu zaawansowania językowego; wspólnie z innymi członkami Zespołu Nauk Społecznych opracowałam programy nauczania historii i wiedzy o Polsce w Studium; przygotowałam wiele testów kontrolnych i materiałów egzaminacyjnych; brałam udział w opracowaniu regulaminu egzaminów końcowych z historii w Studium.  Brałam udział w konferencjach naukowych glottodydaktycznych: w Sofii w 1988 r. - przygotowałam referat nt zastosowania filmu wideo w nauczaniu historii słuchaczy cudzoziemców, w Sankt Petersburgu w 1995 r., w Łodzi w 1995 r. - przygotowałam referat nt. zastosowania komputera w nauczaniu historii (i program komputerowy). Współpracowałam z redakcją ?Wisełki?, potem ?Ojczyzny Polszczyzny? -publikowałam pomysły i materiały do lekcji historii z dziećmi.
Wyjazdy zagraniczne (lektoraty, staże), Stypendia, granty  
Udział w projektach międzynarodowych  
Współpraca z ważnymi instytucjami naukowo-dydaktycznymi  
Najważniejsze publikacje 1.    M.L., Konstytucja 3 Maja 1791 (Propozycje pracy z dziećmi), ?Ojczyzna Polszczyzna? 1991, nr 2, s. 29-36; 2.    M.L., Jadwiga i Jagiełło. Dzieje unii Polski z Litwą (pomysły i materiały do lekcji historii), ?Ojczyzna Polszczyzna? 1991, nr 3, s. 1-19. 3.    T. Jakubowska, M. Ledzion, Film video i komputer w nauczaniu historii słuchaczy cudzoziemców, ?Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców? 1996, nr 7/8.

 

Polski