Get Adobe Flash player
Języki
Polski

Jesteś tutaj

Strona głównaDr Mirosława Magajewska
Stanowisko Od 1985 r lektor, wykładowca W Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ Starszy wykładowca w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ (od 2006) W latach 2001-2002 - lektor, 2002-2004 - asystent w Zakładzie Italianistyki UMK w Toruniu
Wykształcenie magisterium - 1979; Filologia polska UŁ; magister filologii polskiej licencjat - 2001; Uniwersytet dla Cudzoziemców w Perugii / Italia; licencjat z zakresu językoznawstwa włoskiego doktorat - 2006; Zakład Italianistyki i Rumunistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; doktor nauk humanistycznych
Charakterystyka dorobku dydaktycznego i naukowego Polonistka i italianistka związana od 1985 roku ze Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego. Tu rozpoczynała pracę jako lektor JPJO i następnie przeszła przez wszystkie etapy kariery zawodowej. Obecnie jest zatrudniona na stanowisku starszego wykładowcy. Ma za sobą doświadczenia w pracy ze studentami ze wszystkich kontynentów i na różnych poziomach nauczania. Opracowała wiele programów nauczania, testów oraz innych materiałów dydaktycznych przydatnych w pracy z cudzoziemcami. Współpracowała z Amerykańskim Korpusem Pokoju i Centrum Europejskim UŁ, prowadząc kursy języka polskiego dla wolontariuszy i stypendystów Tempusa. Jako italianistka prowadzi grupowe i indywidualne kursy języka włoskiego współpracując ze szkołami językowymi, od 2011 prowadzi zajęcia z gramatyki opisowej i gramatyki praktycznej w Zakładzie Italianistyki przy Instytucie Filologii Romańskiej UŁ.
Wyjazdy zagraniczne (lektoraty, staże, stypendia, granty) (1993-1998) Wykładowca JPJO w Katedrze Języków Słowiańskich Uniwersytetu Padewskiego lipiec 2002 - 2006 - udział w wakacyjnych kursach metodycznych organizowanych przez Uniwersytet dla Cudzoziemców w Perugii dla nauczycieli języka włoskiego. lipiec 2008 - udział w wakacyjnym kursie metodycznym organizowanym przez Uniwersytet dla Cudzoziemców w Perugii dla nauczycieli cudzoziemców.
Udział w projektach międzynarodowych ?    2007 - przygotowanie dwujęzycznego opisu porównawczego wybranych zagadnień z gramatyki opisowej języka polskiego i włoskiego w ramach programu Sócrates (Sócrates Lingua 2) zat. Contrastive essay model (3). Italian for Polish. Praca wykonana na zlecenie Instytutu Postępowania Twórczego przy WSEH w Łodzi. ?    2007-2008 - udział w projekcie DG EDUKACJA I KULTURA. PROGRAM ?UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE?. LEONARDO DA VINCI. Praca w międzynarodowym zespole, który przygotował ?Kurs on-line języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego dla pielęgniarek?. Praca zlecona przez Instytut Postępowania Twórczego przy WSEH w Łodzi. Kurs powstał w ramach europejskiego programu Leonardo da Vinci. Autorka pracowała w zespole przygotowującą wersję włoską kursu. ?    Kursy językowe dla studentów ERASMUSA.
Współpraca z ważnymi instytucjami naukowo dydaktycznymi ?    W latach 2001-2002 lektor, a w latach 2002-2004 asystent w Zakładzie Italianistyki UMK w Toruniu - wykłady z gramatyki opisowej języka włoskiego, praktyczna nauka języka włoskiego. ?    Od roku 2002 Współpraca z Uniwersytetem dla Cudzoziemców w Perugii / Italia - egzaminator na ustnych egzaminach certyfikatowych z języka włoskiego przeprowadzanych w Polsce. ?    W latach 2006-2009 współpraca z Instytutem Postępowania Twórczego przy WSEH w Łodzi - kursy języka włoskiego, udział w projektach. ?    Od 2011 wykłady i ćwiczenia w Zakładzie Italianistyki przy Instytucie Filologii Romańskiej UŁ. ?    członek Stowarzyszenia ?Bristol? Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Języka Polskiego Jako Obcego
 
     Najważniejsze publikacje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODRĘCZNIKI

 • Od przypadka do przypadka. Część I. Przewodnik dla cudzoziemców po fleksji imiennej języka polskiego wraz ze zbiorem ćwiczeń- w druku (współautor).
 • Testy dla kandydatów na studia medyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010 (współautor).

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH

 • Pozycja przymiotnika w zdaniu polskim i włoskim - uwarunkowania syntaktyczne. [w:] Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, nr 14, Acta Universitatis Lodziensis, Łódź, 2005, s. 41-56.
 • Z doświadczeń lektora gościnnego na Uniwersytecie Padewskim. [w:] Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, nr 14, Acta Universitatis Ldziensis, Łódź, 2005, s. 113-119.
 • L?ordine dell ?aggettivo qualificativo in polacco e in italiano: un?analisi confrontativo-glattodidattica [w:] Romanica Cracoviensia, nr 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2007, s. 155- 177.
 • Il geroglifico - la forma piu rivelativa e intuitiva di scrittura. [w:] Folia Linguistica, nr 44, Acta Universitatis Lodziensis, Łódź, 2007, s. 61- 86.
 • La funzione dell ?aggettivo qualificativo nelle lingue polacca e italiana. Analisi confrontativa [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Linguistica, nr 45, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2010, s. 95- 116.

REFERATY W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH

 • Wykorzystanie pomocy glottotechnicznych w nauce języka obcego [w:] Prace Naukowe Studium Nauki Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej, nr 37. Materiały XI konferencji naukowo-dydaktycznej zat. Mój warsztat metodyczny na początku XXI wieku, Wrocław 2002, s. 141-149.
 • Il sistema consonantico italiano e polacco. Un?analisi contrastiva [w:] Italia e Europa: dalla cultura nazionale allinterculturalismo, Atti Del XVI Congresso dell?A.I.P.I., Cracovia, 26-29 agosto 2004, Franco Cesati Editore, Firenze, 2006, s. 369-382.
 • Problemy fonetyczne Włochów uczących się języka polskiego - ujęcie porównawcze ?w:& W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, red. WŁ., T. Miodunka, A. Seretny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2008, s. 185-198.
 • Wykorzystanie tekstu specjalistycznego w pracy z grupami na poziomie

średnim (B2)  [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Kształcenie

Polonistyczne Cudzoziemców, nr 17, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2010, s. 457-465.

Polski