Get Adobe Flash player
Języki
Polski

Jesteś tutaj

Strona główna
Imię, nazwisko Elżbieta Joanna Podsiadły
Stanowisko / funkcje starszy wykładowca w SJP dla C (UŁ)
Wykształcenie ?    filologia polska, UŁ (magisterium - 1984) ?    Studium Podyplomowe dla Młodych Nauczycieli Akademickich. (1986) ?    filozofia, UŁ (absolutorium - 1988)

Charakterystyka dorobku dydaktycznego i naukowego
?    Od 1985 roku uczy obcokrajowców przygotowujących się do studiów w Polsce (grupy medyczne, politechniczne i ekonomiczne o wielonarodowościowym składzie). ?    Przygotowuje materiały śródsemestralne dla w/w typów grup. ?    Przygotowuje egzaminy końcowe dla w/w typów grup.

Wyjazdy zagraniczne (lektoraty, staże), Stypendia, granty
Wizyta w Instytucie Herdera Uniwersytetu w Lipsku (maj 1989).

Udział w projektach międzynarodowych
? Od 2009 roku prowadzi lektorat języka polskiego dla studentów z programu Erasmus.

Współpraca z ważnymi instytucjami naukowo-dydaktycznymi
?    W latach 1999-2001 współpracowała z Pearson Education Polska, biorąc udział w przygotowywaniu materiałów pomocniczych do nauki języka angielskiego dla Polaków. ?    Od 1992 roku w Wydawnictwie WING zajmuje się redakcją podręczników do nauki języka polskiego dla cudzoziemców oraz publikacji o charakterze popularnonaukowym. ?    Od 2009 roku współpracuje z Biurem Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, przygotowując testy egzaminacyjne z języka polskiego dla kandydatów na studia w Polsce.

Najważniejsze publikacje
Artykuły: ?    Sposoby i środki porozumiewania się cudzoziemców we wstępnym okresie nauczania języka polskiego, ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS 1991, "Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców" nr 3, s. 13-37, (współautorstwo z Grażyną Zarzycką-Suligą) Podręczniki: ?    Chcę studiować medycynę, Wydawnictwo WING, Łódź 1998 (współautorstwo) ?    Ten, ta, to, Wydawnictwo WING, Łódź 2001, (współautorstwo) ?    Testy dla kandydatów na studia medyczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2010 (współautorstwo)
Polski