Get Adobe Flash player
Języki
Polski

Jesteś tutaj

Strona głównaImię i nazwisko Sławomir Rudziński
Stanowisko/funkcje -    Starszy wykładowca języka polskiego od marca 2005 -    Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju Życia Kulturalnego i Społecznego Słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców od czerwca 2009r.
Wykształcenie Uniwersytet Łódzki - filologia polska - studia magisterskie -specjalizacja językoznawcza - 20 stycznia 1987r.
Charakterystyka dorobku dydaktycznego i naukowego -    prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców pragnących podjąć studia wyższe lub doktoranckie w Polsce -    przygotowywanie materiałów dydaktycznych do w/w zajęć (teksty, ćwiczenia, podręczniki, egzaminy) -    pisanie programów nauczania i rozkładów zajęć dla grup dydaktycznych i kursów specjalistycznych -    prowadzenie zajęć dydaktycznych dla kursów specjalistycznych wg własnych autorskich programów: -    kursy językowe dla studentów programu ?Sokrates -Erasmus?, ?Erasmus? i ?Erasmus - Mundus? od lat 90t -ych XX w. -    kursy językowe dla wolontariuszy Amerykańskiego Korpusu Pokoju - 1998 - 1999r. -    kursy dla japońskich wolontariuszy JICA-JOCV 1997 -2001r. -    letnie i semestralne kursy językowe od lat 90-tych XXw. -    tworzenie kursów e-learningowych (?Hook Up? A2) - 2010r. -    organizacja życia kulturalnego studentów cudzoziemców -organizacja koncertów, spotkań, zajęć sportowych, aktywizacja kulturalna studentów -    organizacja programu zajęć kulturalnych dla studentów programu ?Erasmus? - zwiedzanie miasta - jego najciekawszych i najbardziej wartościowych obiektów, wyjścia na koncerty, spektakle teatralne, prezentacja historii, tradycji i kultury Polski oraz Łodzi - od 2004 roku
Wyjazdy zagraniczne (lektoraty, staże), Stypendia, granty 2010    - Litwa - Kaunas - konferencja programu ?Hook Up? 2011    - Szwecja - Malmo - konferencja programu ?On the right track? 2011 - Hiszpania - Merida - konferencja program ? I Spy? 2011 - Dania - Odense - konferencja programu ?On the right track?
Udział w projektach międzynarodowych 1)    Kursy językowe dla Amerykańskiego Korpusu Pokoju - 1998- 1999 r. 2)    Kursy językowe dla japońskich wolontariuszy JICA-JOCV 1997 - 2001 r. 3)    Kursy językowe i programy kulturalne dla programu ?Socrates-Erasmus? , ?Erasmus? i ?Erasmus - Mundus? od latych 90-tych XX w. do dziś 4)    Projekt ?Hook Up? - tworzenie e-learningowej platformy do nauczania języków obcych - stworzenie i załadowanie na platformę moodle kursu języka polskiego na poziomie A2, tworzenie materiałów audiowizualnych dla poziomu A1 oraz
   
  współtworzenie kursu 2010 r. 6)    Projekt ?On the right track? - tworzenie systemu doradztwa językowego dla cudzoziemców uczących się języka kraju goszczącego. - 2011r. do dziś 7)    Projekt ?I Spy? - tworzenie interaktywnej edukacyjnej gry komputerowej do nauczania sześciu języków, w tym polskiego jako obcego 2011r. do dziś
Współpraca z ważnymi instytucjami naukowo-dydaktycznymi  
Najważniejsze publikacje -    E. Białecka, T. Borowczyk, S. Rudziński: ?Testy dla kandydatów na studia techniczne? - Wydawnictwo UŁ, 2010 -    Sławomir Rudziński: ?Studiuję i mieszkam w Polsce? -podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego - wersja ?ksero? H. Olaczyk, G. Rudziński, S. Rudziński: ?Paweł Krystyna i Reks? -    wersja ?ksero?:
Polski