Get Adobe Flash player
Języki
Polski

Jesteś tutaj

Strona głównaImię, nazwisko Aneta Romańska-Szeląg
Stanowisko/ funkcje Starszy wykładowca
Wykształcenie 1983-88 studia magisterskie dzienne na Wydziale Filologicznym UŁ; magister filologii polskiej

Charakterystyka dorobku dydaktycznego i naukowego
-    od 1988r. nauczyciel języka polskiego jako obcego na poziomie progowym w grupach wielonarodowościowych o profilu medycznym, politechnicznym, ekonomicznym i humanistycznym -    od 1992 r. prowadzi grupy polonijne i słowiańskie, początkowo ekonomiczne i prawnicze, od 1999r. przygotowujące do podjęcia studiów w akademiach medycznych -    od 1988r. opiekun grup dydaktycznych -    autor materiałów dydaktycznych(tekstów, ćwiczeń, testów śródsemestralnych i egzaminacyjnych) dla wszystkich typów grup -    współorganizator konkursu ?Jestem mistrzem mowy polskiej w SJPdC? -    organizator i współorganizator imprez okolicznościowych oraz wycieczek z cyklu ?Poznajcie nasze miasto? i ?Poznajcie nasz kraj?

Wyjazdy zagraniczne (lektoraty, staże), stypendia, granty
 
Udział w projektach międzynarodowych  

Współpraca z ważnymi instytucjami naukowo - dydaktycznymi
Juror Olimpiady Języka Polskiego dla Cudzoziemców organizowanej przez SJPdC przy Politechnice Wrocławskiej oraz Szkołę Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Przygotowanie testów egzaminacyjnych z języka polskiego dla kandydatów na studia w Polsce w latach 2009/10 i2010/11 zleconych przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
Najważniejsze publikacje Współautor skryptu Testy semestralne wraz ze zbiorem ćwiczeń dla poziomu B1-C1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010
Polski