Get Adobe Flash player
Języki
Polski

Jesteś tutaj

Strona główna
mgr Małgorzata Krzanowska
Stanowisko/ funkcje starszy wykładowca
Wykształcenie magisterium - 1989 r.; Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, magister filologii polskiej; specjalność językoznawcza

Charakterystyka dorobku naukowego i dydaktycznego
Pracuje w SJPdC UŁ od 1989 roku. W swojej karierze zawodowej posiada doświadczenie pracy z grupami wielu specjalności (medycznymi, politechnicznymi, ekonomicznymi, humanistycznymi) na różnych poziomach zaawansowania. Uczestniczy w pracach zespołu odpowiedzialnego za tworzenie testów z języka polskiego dla poziomu progowego. Współautorka regulaminu i kryteriów oceny egzaminu semestralnego z języka polskiego dla grup zaawansowanych (B1-C1) słowiańskich i polonijnych. Autorka zbioru materiałów do pracy z grupami kandydatów na psychologię, które obejmują kanon reprezentatywnych tekstów, ćwiczenia oraz testy. Autorka i współautorka ćwiczeń oraz testów egzaminacyjnych dla grup B1-C1 w zakresie języka ogólnego i specjalistycznego.

Wyjazdy zagraniczne (lektoraty, staże), stypendia, granty
 

Udział w projektach międzynarodowych
 

Współpraca z ważnymi instytucjami naukowo dydaktycznymi
W latach 2009 - 2011 tworzenie testów z języka polskiego (rekrutacyjnych) dla kandydatów na studia w Polsce, zleconych przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

Najważniejsze publikacje
Testy semestralne wraz ze zbiorem ćwiczeń dla poziomu B1-C1, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2010, ss.120, ISBN 978-83-7525-418-1 (współautorka)
Polski