Get Adobe Flash player
Języki
Polski

Jesteś tutaj

Strona głównaImię i nazwisko Mgr Alicja Skalska
Stanowisko Starszy wykładowca
Wykształcenie Mgr filologii polskiej, dyplom 1974 r.

Charakterystyka dorobku dydaktycznego i naukowego
Od 1999 roku zajmuje się dydaktyką jpjo w grupach wszystkich poziomów i kierunków nauczania ze szczególnym ukierunkowaniem na grupy humanistyczne różnych poziomów zaawansowania językowego. W publikacjach - obok problematyki ściśle dydaktycznej - interesuje się przede wszystkim problematyką kontaktów międzykulturowych.
Wyjazdy zagraniczne ?    1996 - Uniwersytet Karola w Pradze - wizyta w czeskich ośrodkach nauczania j. czeskiego jako obcego w ramach współpracy uniwersytetów ?    1996/97 - lektorat w School of Slavonic Studies, University of London -    nauka języka polskiego na różnych poziomach nauczania -    kurs kultury polskiej (po angielsku) -    otwarty dla całej społeczności akademickiej kurs filmu polskiego (po angielsku) i wystawa polskiego plakatu filmowego zorganizowane z pomocą Instytutu Polskiego (agenda Ambasady Polskiej) ?    Współpraca z PUNO (Polski Uniwersytet na Obczyźnie) -    wykłady na temat. literatury polskiej dla młodzieży polskiej czasowo przebywającej na emigracji zarobkowej; -    wykłady na kursie metodycznym dla nauczycieli emigracyjnych Szkół Przedmiotów Ojczystych zorganizowanym w ramach współpracy PUNO i Uniwersytetu Warszawskiego

Udział w projektach międzynarodowych
?    Opracowanie i prowadzenie kursu adaptacyjno-kulturowego dla programu Sokrates-Erasmus Polska w latach 1995-2010 ?    Zaj ęcia dydaktyczne w ramach programu Sokrates-Erasmus UŁ 2011.

Najważniejsze publikacje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referaty w materiałach konferencyjnych ? Próby adaptacji środowiskowej studentów - przedstawicieli Polonii w SJPdC w Łodzi, [w:] Metodyka kształcenia językowego Polaków ze Wschodu, Lublin 1993, s. 177-183
?
Pułapka komunikatywności, współautor T. Skalski), [w:]: Kształcenie sprawności komunikacyjnej Polaków ze Wschodu, Lublin 1995, s. 49-57
? Film edukacyjny w praktyce glottodydaktycznej. Próba adaptacji, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców , Łódź 1996, s. 43-61
? Na łasce języka? Problemy przygotowania merytorycznego Słowian do studiów polonistycznych (współautor Z. Kropiwnicka), [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców s.1996, s. 153-161
? Edukacja i polonizacja. Aktywność kulturalna studentów polonijnych z wyższych lat studiów, [w:] Efekty kształcenia Polaków ze wschodu, Lublin 1997, s. 69-77
? False beginners jako problem lektora, [w::] Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, Łódź 1998, s. 479-483
? W Polsce czyli nigdzie? Wizerunek Polski jako kraju nieeuropejskiego i jego miejsce w ?uczeniu Polski?, [w:] Przegląd Polonijny, Kraków 2000, s.179-189
? ?Prawopierwszych skojarzeń?, czyli o wpływie Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców na losy i decyzje życiowe niektórych jego absolwentów, [w:] Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 17, Łódź 2010, s. 53-61
? Teksty-preteksty czyli ?poezja gramatyki i gramatyka poezji? na lekcjach języka polskiego jako obcego (współautor: I. Góral), [w:] Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, Łódź 2011, s. 143-152
Podręczniki
G. Zarzycka, G. Kompel, A. Skalska, Testy dla kandydatów na studia humanistyczne i prawnicze, Łódź 2010

Polski