Get Adobe Flash player

Вы здесь

Главная » MENU » О нас

Dyrekcja i pracownicy SJPdC UŁ
 

Dyrektor Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego
Mgr Roman Tarnowski roman.tarnowski@uni.lodz.pl

Wicedyrektor ds. Dydaktycznych
dr Radosław  Dałkowski radoslaw.dalkowski@uni.lodz.pl

Nauczyciele akademiccy

Zespół Nauczania Progowego:
Kierownik – dr Aleksandra Bajerska

mgr Małgorzata Krzanowska  
mgr Małgorzata Krzywańska  
dr Justyna Sochacka
mgr Aneta Romańska-Szeląg  
mgr Sławomir Rudziński  
mgr Ewa Białecka - Saleh
dr Aleksandra Bajerska  
 
   
   

 

Zespół Przyrodniczo - Techniczny
Kierownik – mgr Ewa Sabela - Dymek

mgr Ewa Sabela -Dymek  
mgr Iwona Gosztowt   
mgr Amelia Zawada  
dr Anna Kijewska - Mielczarek  
mgr Elżbieta Podsiadły  
dr Mirosława Magajewska  
   
   

 

Zespół Humanistyczno-Ekonomiczny
dr Dorota Wielkiewicz- Jałmużna

   
mgr Roman Tarnowski  
mgr Paula Góralczyk - Mowczan  
mgr Anna Jackowska  
dr Dorota Wielkiewicz - Jałmużna  
mgr Janusz Bomanowski  
dr Ułańska Marta
dr Rafał Maćkowiak  

 

Zespół przedmiotów kierunkowych
Kierownik: dr Barbara Busiakiewicz

 

Chemia

dr Radosław Dałkowski  
mgr Marzena Tomczak  

Biologia

dr Joanna Kaźmierczak  
dr hab Dorota Michalska - Hejduk  

Fizyka

dr Barbara Busiakiewicz  

Matematyka

dr Magdalena Wojciechowska  

Historia i wiedza o Polsce

dr Rafał Bazaniak  

Geografia i wiedza o Polsce

mgr Michał Kiersztyn  

Pracownicy administracji

 mgr Katarzyna Gasztych sjpdc@uni.lodz.pl
mgr Joanna Galant sjpdc2@uni.lodz.pl
   
 

Wykładowcy współpracujący ze Studium

Język polski:

mgr Barbara Łaciak – Nowak (koordynator kursów języka polskiego Programu Erasmus)

 

Chemia:

dr Halina Frej 

mgr Elżbieta Grzejdziak

Matematyka:

mgr Danuta Wróbel

Biologia:

mgr Beata Gorczycka

dr hab Małgorzata Ruszkiewicz - Michalak

 

 

 

 

Польский