Get Adobe Flash player
Języki
Polski

Jesteś tutaj

Strona główna » MENU » O nas

Dyrekcja i pracownicy SJPdC UŁ
Rok akademicki 2016/2017

Dyrektor Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego
Mgr Roman Tarnowski roman.tarnowski@uni.lodz.pl

Wicedyrektor ds. Dydaktycznych
dr Joanna Kaźmierczak
joanna.kazmierczak@uni.lodz.pl

Nauczyciele akademiccy

Zespół Nauczania Progowego:
Kierownik – mgr Małgorzata Krzywańska

mgr Małgorzata Krzanowska mkrzanowska@op.pl
mgr Małgorzata Krzywańska ret25@wp.pl
mgr Aleksandra Kubacka-Gorwecka kuboolki@neostrada.pl
mgr Aneta Romańska-Szeląg arszelag@interia.pl
mgr Sławomir Rudziński slawomirrudzinski@gmail.com
mgr Ewa Sabela gaja@toya.net.pl
mgr Ewa Białecka-Saleh  

 

Zespół Przyrodniczo - Techniczny
Kierownik – mgr Jolanta Lechowicz

mgr Teresa Borowczyk teresa-borowczyk@wp.pl
mgr Iwona Gosztowt  igosztowt@gmail.com
dr Marta Ułańska ulanskam@gmail.com
mgr Halina Iljaszuk artwalas@op.pl
mgr Jolanta Lechowicz jolantalechowicz1@wp.pl
mgr Elżbieta Podsiadły joanna@wing.com.pl
dr Mirosława Magajewska mmagajewska@tlen.pl
mgr Amelia Zawada amelia.zawada@wp.pl

 

Zespół Humanistyczno-Ekonomiczny
mgr Anna Jackowska

mgr Małgorzata Cieślak toma932@wp.pl
mgr Roman Tarnowski roman.tarnowski@uni.lodz.pl
mgr Alicja Skalska alicja.skalska@gmail.com
mgr Anna Jackowska anna.maria.jackowska@wp.pl
dr Dorota Wielkiewicz dorojal@wp.pl
mgr Maria Mieczkowska mariamieczkowska@wp.pl
mgr Janusz Bomanowski j.bomanowski@poczta.onet.pl
mgr Mateusz Gaze (lektor 1/2 etatu)   mateuszgz@poczta.onet.pl

 

Zespół przedmiotów kierunkowych
Kierownik: dr Barbara Busiakiewicz

 

Chemia

dr Radosław Dałkowski radekdalko@interia.pl

Biologia

mgr Stanisław Hrabec staszek@mnc.pl
dr Joanna Kaźmierczak jokazm@interia.pl

Fizyka

dr Barbara Busiakiewicz basiabus@std2.phys.uni.lodz.pl
mgr Tadeusz Malinowski ret25@wp.pl

Matematyka

dr Magdalena Lużyńczyk luzynczyk@math.uni.lodz.pl

Historia i wiedza o Polsce

mgr Mirosława Ledzion mledzion@interia.pl
dr Rafał Bazaniak rbazaniak@interia.pl

Geografia i wiedza o Polsce

mgr Michał Kiersztyn mich_k@op.pl

Pracownicy administracji

Kierownik: mgr Katarzyna Gasztych sjpdc@uni.lodz.pl
mgr Marta Bączyk sjpdc@uni.lodz.pl
mgr Katarzyna Kłodawska sjpdc@uni.lodz.pl
mgr Malwina Seweryńska ------------------
mgr Joanna Galant Specjalista sjpdc2@uni.lodz.pl

 

Wykładowscy współpracujący ze Studium

mgr Barbara Łaciak – Nowak (koordynator kursów języka polskiego Programu Erasmus) barbara_laciak@o2.pl
mgr Marzena Tomczak (chemia) pierzak83@tlen.pl
mgr Konrad Małecki  (język polski)  kittens91@wp.pl
mgr Paula Góralczyk (język polski)   paulagoralczyk@gmail.com
dr Halina Frej (chemia) h.frej@o2.pl
dr Lech Kaczmarek (matematyka) lechkaczmarek@uni.lodz.pl
 

Polski