Get Adobe Flash player
Języki
Polski

Jesteś tutaj

Strona główna » MENU » Kursy językowe

Kurs przygotowawczy

Rozpoczyna się 1 października  i obejmuje naukę języka ogólnego i specjalistycznego - przedmiotów kierunkowych dla wybranych studiów:

a) dla kandydatów na wszystkie kierunki i rodzaje studiów w Polsce (grupy o profilu humanistycznym, medycznym, technicznym,  ekonomicznym itp.),

b) dla kandydatów na studia podyplomowe i doktoranckie (konieczna jest zgoda Ministerstwa Edukacji Narodowej RP)

Opłata za naukę wynosi 3000 EUR.

Uwaga! Osoby pochodzenia polskiego wnoszą opłatę za kurs obniżoną o 30%.

Nauka rozpoczyna się na różnych poziomach zaawansowania, kurs wyrównuje poziom przygotowania merytorycznego i językowego oraz przygotowuje do rozpoczęcia studiów na wybranym przez kandydata kierunku. Nasi absolwenci  są przyjmowani bez egzaminu wstępnego na większość polskich uczelni. Doświadczenie pokazuje, że mogą oni z powodzeniem studiować w języku polskim.

Studium w Łodzi jest jedynym ośrodkiem przygotowującym do studiów medycznych w Polsce. Kurs kończy się zintegrowanym egzaminem na studia medyczne organizowanym na zlecenie Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwa Zdrowia.

Kandydat na studia powinien załączyć odpis lub uwierzytelnioną fotokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej, uprawniającego do podjęcia studiów; kandydat na studia podyplomowe - kopię dyplomu ukończenia szkoły wyższej; w odniesieniu do studiów doktoranckich wymagany jest dyplom potwierdzający uzyskanie stopnia magistra (master degree) lub równorzędnego.

Kandydaci na kurs mogą być przyjmowani na zasadach odpłatności dewizowej lub starać się o przyznanie stypendium. Pytania dotyczące możliwości uzyskania stypendium należy kierować do polskich ambasad i konsulatów w kraju zamieszkania kandydata na kurs.

W kursie mogą brać udział Polacy z polskim paszportem, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, Polacy na stałe zamieszkali za granicą, ale pragnący podjąć studia w Polsce. Po zakończeniu kursu mają wyrównany poziom merytoryczny z przedmiotów, ale podstawą do przyjęcia na studia jest rekrutacja obowiązująca  wszystkich obywateli Polski.

 

Jeśli wybierasz ten kurs, wypełnij formularz i zaznacz rodzaj kursu (link)

Polski