Get Adobe Flash player
Języki
Polski

Jesteś tutaj

Strona główna » MENU » Kursy językowe » Kursy języka polskiego

Kurs 600 godzin

Kurs rozpoczyna się 1 października (obejmuje 600 godzin lekcyjnych).  Zgłoszenia można przysyłać do 1 września.

Koszt - 2200 EUR.

Kurs jest adresowany do osób, które pragną rozpocząć naukę języka polskiego od podstaw lub ją kontynuować na odpowiednim poziomie.

Prowadzony jest na różnych poziomach zaawansowania: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Kurs stwarza możliwość intensywniejszego uczenia się języka polskiego.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, od 8.30 do 13.00 (5 godzin lekcyjnych dziennie) przez 9 miesięcy.

Kurs kończy się  egzaminem potwierdzającym znajomość języka polskiego na opanowanym poziomie zaawansowania.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu z oceną uzyskaną na egzaminie końcowym.

Po ukończeniu kursu słuchacz rozumie teksty pisane i wypowiedzi ustne, potrafi komunikować się w sytuacjach codziennych, prowadzić rozmowę i brać udział w dyskusji.

Kurs nie przygotowuje do podjęcia studiów w języku polskim.

 

Jeśli wybierasz ten kurs, wypełnij formularz i zaznacz rodzaj kursu (link)

Polski