Get Adobe Flash player
Języki
Polski

Jesteś tutaj

Strona główna » MENU » Kursy językowe » Kursy języka polskiego

Kurs dwusemestralny

Kurs rozpoczyna się 1 października (obejmuje 900 godzin lekcyjnych).  Zgłoszenia można przysyłać do 1 września.

Koszt - 3200 EUR.

Kurs jest adresowany do osób, które pragną rozpocząć naukę języka polskiego od podstaw lub ją kontynuować na odpowiednim poziomie.

Prowadzony jest na różnych poziomach zaawansowania: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Kurs stwarza możliwość bardzo intensywnego uczenia się języka polskiego.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Kurs kończy się  egzaminem potwierdzającym znajomość języka polskiego na opanowanym poziomie zaawansowania.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu z oceną uzyskaną na egzaminie końcowym.

Po ukończeniu kursu słuchacz rozumie teksty pisane i wypowiedzi ustne, potrafi komunikować się w sytuacjach codziennych, prowadzić rozmowę i brać udział w dyskusji.

Kurs nie przygotowuje do podjęcia studiów w języku polskim.

 

Jeśli wybierasz ten kurs, wypełnij formularz i zaznacz rodzaj kursu (link)

Polski