Get Adobe Flash player
Języki
Polski

Jesteś tutaj

Strona główna » MENU » Projekty

Europeans on the Intercultural Labour Market

 

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców i Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych UŁ rozpoczynają realizację kolejnego wspólnego projektu międzynarodowego! Celem inicjatywy "Europeans on the Intercultural Labour Market" jest zwiększenie szans uczestników projektu na europejskim rynku pracy poprzez podniesienie ich umiejętności poruszania się w środowisku wielokulturowym. Projekt będzie realizowany w partnerstwie pięciu instytucji edukacyjnych z Rumunii, Polski, Szwecji, Grecji i Włoch w okresie od sierpnia 2013 r. do lipca 2015 r. dzięki dofinansowaniu z programu "Uczenie się przez całe życie  Projekty Partnerskie Grundtviga".

 

Program: LLP Grundtvig Partnership
Czas trwania: 01.08.2013 - 31.07.2015
Instytucja koordynująca: Smart Educational Projects, Rumunia

Instytucje partnerskie:

 • Uniwersytet Łódzki
 • Folkuniversitetet Kristianstad, Szwecja
 • Institute of Entrepreneruship Development, Grecja
 • Enaip Toscana Formazione e Lavoro, Włochy

 

Cele projektu:

 1. Podniesienie kwalifikacji niezbędnych do wejścia na rynek pracy (CV, listy motywacyjne, rozmowa kwalifikacyjna, prawa pracownika)
 2. Zwiększenie znajomości różnic kulturowych na rynku pracy w Europie (zachowania, prawa, dobre praktyki)
 3. Podniesienie znajomości języka angielskiego i umiejętności poruszania się w środowisku wielokulturowym
 4. Transfer wiedzy dotyczącej rozwiązywania problemów wielokulturowego rynku pracy pomiędzy uczestnikami projektu z różnych krajów UE

 

Rezultaty projektu:

 1. Badanie ankietowe z pracownikami i pracodawcami nt. potrzeb szkoleniowych dotyczących wielokulturowego rynku pracy
 2. Materiały szkoleniowe dotyczące wielokulturowego rynku pracy w językach partnerów
 3. Seminaria szkoleniowe z grupami docelowymi
 4. Spotkania partnerskie dla beneficjentów w Rumunii, Szwecji, Grecji, Polsce i Włoszech

 

Więcej informacji o projekcie udziela
Marcin Gońda
e-mail: marcin.gonda@uni.lodz.pl
tel.: (+48) 42 635 47 52

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Polski