Get Adobe Flash player
Języki
Polski

Jesteś tutaj

Strona głównaMgr Tadeusz Malinowski
Stanowisko/ funkcje Wykładowca (od 2008)
Wykształcenie magisterium - 1981 r., Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań Kosmicznych PAN, magister fizyki studia uzupełniające - 1985 r., Uniwersytet Warszawski, Podyplomowe Studium w zakresie: Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego.
Charakterystyka dorobku naukowego i dydaktycznego Współautor kilku artykułów poświęconych multimedialnym technikom nauczania (w Kształceniu Polonistycznym Cudzoziemców, Nauczaniu języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej, w wydawnictwie pokonferencyjnym Konferencji Naukowej Stowarzyszenia ? Bristol" 18 - 19 Marca 2005 Kraków - Przegorzały ? Sprawności Przede Wszystkim ") oraz Multimedialnego fonetycznego słownika języka polskiego " . Twórca e-learningowego kursu fizyki, wspierającego naukę tego przedmiotu w SJPdC UŁ za pośrednictwem Internetu. Od roku 2009 wykładowca fizyki w SJPdC UŁ. W latach 1981 - 1989 młodszy wykładowca w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców (UŁ) (1988 Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego - indywidualna, trzeciego stopnia), współtwórca filmu popularnonaukowego dla sekcji biologicznej w Studium.
Wyjazdy zagraniczne (lektoraty, staże), stypendia, granty 2010 - Litwa - Kowno - spotkanie projektowe uczestników programu ?Hook Up?
Udział w projektach międzynarodowych 2009 - 2011 program Hook Up (fund. Campus Eropea), członek zespołu polskiego. W wyniku działań w ramach tego programu powstał interaktywny kurs języka polskiego do zdalnego nauczania. Kurs zawiera kilka jednostek do nauczania fizyki na poziomie A2-B1. 2011 Program edukacyjny Lifelong Learning Programme uruchomiony przez Komisję Edukacyjną, członek zespołu realizującego projekt I Spy.
Współpraca z ważnymi instytucjami naukowo dydaktycznymi  
   
Najważniejsze  
   
publikacje  
   
M. Krzywańska, T. Malinowski, Multimedia a proces
glottodydaktyczny na przykładzie Multimedialnego
fonetycznego słownika języka polskiego [W:] Nauczanie
języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej
rzeczywistości europejskiej, Uniwersytet Warszawski,
Warszawa 2005  
   
M. Krzywańska, T. Malinowski, Multimedialny
fonetyczny słownik języka polskiego [W:] ?Kształcenie
polonistyczne cudzoziemców?, zeszyt 14, Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
   
M. Krzywańska, T. Malinowski, Multimedialny
fonetyczny słownik języka polskiego, nakład i
wydawnictwo własne, Łódź 1996._
Polski