Get Adobe Flash player
Języki
Polski

Jesteś tutaj

Strona głównaImię, nazwisko Barbara Busiakiewicz
Stanowisko / funkcje lata: 01.10.2002 - 01.10.2004 - asystent na Wydziale Fizyki i Chemii w Katedrze Fizyki Jądrowej i Bezpieczeństwa Radiacyjnego Uniwersytetu Łódzkiego; od 01.10.2008 - wykładowca fizyki w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Uniwersytecie Łódzkim. Od 2012 roku - redaktor statystyczny rocznika "Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców", wchodzącego w skład serii Acta Universitatis Lodziensis.
Wykształcenie Wyższe 06.2002 - magisterium; Wydział Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego; 09. 2008 - doktorat; uzyskanie stopnia doktora nauk fizycznych; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego.

Charakterystyka dorobku dydaktycznego i naukowego
-    otrzymała nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego stopnia II w 2009 roku za cykl publikacji pt. "Własności strukturalne i magnetyczne powierzchni, cienkich warstw i układów wielowarstwowych; -    opracowała program nauczania fizyki dla grup biotechnologicznych; -    opracowała struktury językowe stosowane na lekcjach fizyki charakterystyczne dla języka tego przedmiotu;

Wyjazdy zagraniczne (lektoraty, staże), Stypendia, granty
-    18-22.07.2005 -konferencja w Monachium: The 8th International Conference on the Structure of Surfaces (ICSOS - 8); -    07-17.06.2007 -Międzynarodowa Szkoła dla młodych naukowców "International School of Crystallography - Ettore Majorana Fundation" w Erice na Sycylii

Udział w projektach międzynarodowych
 

Współpraca z ważnymi instytucjami naukowo-dydaktycznymi
 

Najważniejsze publikacje

 

 

 

 

 

1.    Zasada, B. Busiakiewicz and L. Wojtczak Short-range order in Valenta model of thin films J. Magn. Magn. Mater. 312, 58 (2007).
2.    B. Busiakiewicz, I. Zasada and L. Wojtczak
Ferromagnetic nanostructures in the generalized Valenta model Journal of Physics: Condensed Matter 20, 095217 (2008).
3.    B. Busiakiewicz, I. Zasada
Magnetization direction reorientation in ultrathin ferromagnetic films: Spin reorientation transition by H adsorption in the Valenta model Physical Review B 78, 165412 (2008).
4. B. Busiakiewicz, I. Łużniak, I. Zasada A discussion of the layer dependent magnetization behaviour in the Co/Ni/Cu(100) and Ni/Cu/Ni/Cu(100) systems. Thin Solid Films 517, 1841 (2009)

 

Polski