Get Adobe Flash player
Języki
Polski

Jesteś tutaj

Strona głównaImię, nazwisko dr Joanna Kaźmierczak
Stanowisko/funkcje 1996-    1997 - asystent w Katedrze Cytologii i Cytochemii Roślin, UŁ 1997-1999    - adiunkt w Katedrze Cytologii i Cytochemii Roślin, UŁ 1999- 2007 - adiunkt w Zakładzie Cytogenetyki i Biologii Molekularnej Roślin, UŁ od 2007 - starszy wykładowca w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, UŁ
Wykształcenie magisterium 1992 r. - magister biologii, specjalność fizjologia; praca wykonana w Katedrze Cytologii i Cytochemii Roślin UŁ doktorat 1996 r. - doktor nauk biologicznych; praca wykonana w Katedrze Cytologii i Cytochemii Roślin UŁ

Charakterystyka dorobku dydaktycznego i naukowego
Autorka specjalistycznych artykułów i komunikatów zjazdowych z zakresu cytologii i biotechnologii. Jako pracownik Zakładu Cytogenetyki i Biologii Molekularnej Roślin prowadziła zajęcia dydaktyczne obejmujące ćwiczenia kursowe dla studentów studiów stacjonarnych, wieczorowych i zaocznych z zakresu botaniki ogólnej, biologii komórki, genetyki ogólnej, genetycznej transformacji roślin i fitoremediacji. Była promotorem i opiekunem prac magisterskich oraz opiekunem wakacyjnych praktyk studenckich. Od 2007 roku zatrudniona w SJPdC. Jest autorką programów nauczania biologii w języku polskim dla grup słuchaczy przygotowujących się do studiów na kierunkach medycznych, przyrodniczych, psychologii, biotechnologii.  Prowadzi autorski blok ćwiczeniowy pt. ?Budowa komórki - zajęcia z wykorzystaniem mikroskopu świetlnego? dla studentów SJPdC we współpracy z Katedrą Cytofizjologii UŁ.  Jest współautorką podręcznika pt. "Podstawy cytologii i genetyki. Skrypt dla słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców.

Wyjazdy zagraniczne (lektoraty, staże), stypendia, granty
Staże ?    1990 - staż w Sloan - Kettering Cancer Center, NY, USA Granty KBN ?    Prof. A.K. Kononowicz, dr J. Kaźmierczak, dr T. Sakowicz, mgr. A Wiktorek, mgr. K. Hnatuszko, dr P. Łuchniak. Numer grantu: 424/2004 ?    Prof. A.K. Kononowicz, dr J. Kaźmierczak, dr P. Łuchniak, dr T. Sakowicz, mgr. A. Wiktorek, mgr. K. Hnatuszko, mgr. A. Iwańska. Numer grantu: 383/2005 ?    Prof. A.K. Kononowicz, dr P. Łuchniak, dr J. Kaźmierczak. Numer grantu: 6 P04B 029 29. Umowa PB 2P04B/029/29, 2005-2008
   
   

Udział w projektach międzynarodowych
 

Współpraca z ważnymi instytucjami naukowo -dydaktycznymi
?    członek Towarzystwa Biologii Komórki ?    członek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego sekcji European Socjety of Pharma Biotechnology

Najważniejsze publikacje
Podręczniki Joanna Kaźmierczak, Iwona Gosztowt, Podstawy cytologii i genetyki. Podręcznik przeznaczony dla słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Wydawnictwo UŁ, Łódź (w druku). Artykuły w czasopismach o zasięgu międzynarodowym ?    Olszewska M. J., Sakowicz T., Kaźmierczak J., 1997, Łuchniak P., Enhancednucleolar parameters in Vicia faba L. Inducted by 5-azacytidyne may be only partly attributed to DNA demethylation. Folia Histohem. Cytobiol. 35: 185-192. ?    Sakowicz T., Olszewska M. J, Łuchniak P., Kaźmierczak J., 1998, Tissue-specyfic DNA methylation in Hemanthus katharinae Bac.(Amaryllidaceae). Acta Soc. Bot. Pol. 67: 175180 ?    Kaźmierczak J., 1998, Effect of DNA methylation on potential transcriptional activity in different tissues and organs of Viciafaba ssp. minor. Folia Histohem. Cytobiol. 36: 45-49, 1998 ?    Kaźmierczak A., Kaźmierczak J., 2003, Application of capillary electrophoresis for DNA-protein binding test. Acta Physiol. Plant. 25: 13-17 ?    Kaźmierczak A., Kaźmierczak J, 2007, The level of endogenous 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid in gametophytes of Anemia phyllitidis is increased during GA3-induced antheridia formation Acta Physiol. Plant. 29: 211-216 ?    Kaźmierczak A, Kaźmierczak J, 2009, Contrasting effects of ethylene perception and synthesis inhibitors on GA3-induced antheridiogenesis and the level of 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid in Anemia phyllitidis gametophytes. Environ Exp Botany 66: 172-17

 

Polski