Get Adobe Flash player
Języki
Polski

Jesteś tutaj

Strona głównaImię i nazwisko mgr Stanisław Hrabec
Stanowisko i funkcje Obecnie: starszy wykładowca w SJPdC od dnia 01.10.2007 roku. Poprzednie funkcje to: -    praca na etacie referenta ds. wychowawczych od 19.01.1983 do 30.09.1985 r; -    praca na etacie młodszego wykładowcy od 01.10.1985 do 30.09.1991 r.; -    praca na etacie wykładowcy od 01.10.1991 r do 30.09.2007 r. -    praca na etacie starszego wykładowcy od 01.10.2007 r. do dzisiaj -    pełnienie funkcji Zastępcy Dyrektora SJPdC ds. wychowawczych od 01.11.1993 do 30.06. 1995 r. -    pełnienie funkcji opiekuna XIV Domu Studenta w roku akademickim 1996/97.
Wykształcenie Dyplom magistra biologii uzyskałem w dniu 08.05.1981 roku, na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego.
Charakterystyka dorobku dydaktycznego Autor i współautor programów nauczania biologii w SJPdC dla grup o profilu medycznym, psychologicznym i przyrodniczym. Prowadziłem i prowadzę zajęcia dydaktyczne dla kandydatów na studia medyczne, psychologiczne i przyrodnicze. Napisałem teksty na temat cytologii, genetyki i parazytologii, które są wykorzystywane na zajęciach dydaktycznych. Jestem współautorem skryptu do biologii.
Wyjazdy zagraniczne Praga maj 1992 roku - wyjazd w celu zapoznania się z metodami wykorzystania środków audiowizualnych w nauczaniu przedmiotów w Studium Języka Czeskiego przy Uniwersytecie Karola w Pradze - w ramach wymiany naukowej między placówkami. Niestety SJCz w UK dziś nie istnieje. Kazachstan czerwiec - lipiec 1994 roku wyjazd w celu rekrutacji kandydatów na studia w Polsce na terenie Rosji (Moskwa) i Kazachstanu (Kokczetaw).
Udział w projektach międzynarodowych  
Współpraca z ważnymi instytucjami naukowo-dydaktycznymi  
Najważniejsze publikacje Artykuł: Acta Universitatis Lodziensis, Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 6; 1996 r. tytuł - ?Filmy wideo w nauczaniu cudzoziemców słownictwa biologicznego? - wspólnie z mgr Barbarą Penczak. Skrypt: współautor i pomysłodawca podręcznika dla słuchaczy SJPdC pod tytułem ?Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii człowieka?, Wydawnictwo UŁ 2002 rok, ISBN 83-7171-523-4.

 

Polski