Get Adobe Flash player
Języki
Polski

Jesteś tutaj

Strona główna


Imię, nazwisko Dr Dorota Wielkiewicz - Jałmużna
Stanowisko/ funkcje Starszy wykładowca (od 2006 r.)
Wykształcenie Magisterium - 1991 r.; Instytut Filologii Polskiej UŁ; magister filologii polskiej Doktorat - 2006 r.; Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ; doktor nauk humanistycznych
Charakterystyka dorobku dydaktycznego i naukowego Nauczanie języka polskiego jako obcego w grupach wielonarodowościowych o różnych profilach przyszłych studiów (głównie ekonomicznych i humanistycznych).
Wyjazdy zagraniczne (lektoraty, staże), stypendia, granty  
Udział w projektach międzynarodowych  
Współpraca z ważnymi instytucjami naukowo - dydaktycznymi  
Najważniejsze publikacje Podręczniki/ książki ?    Dydaktyczne i wychowawcze aspekty w literaturze Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego [w:] Szkoła i nauczyciel w literaturze pozytywizmu, Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. Łódź 2001. ?    Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1952 - 2002. Łódź 2008. Artykuły ?    Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Łodzi -problematyka organizacyjna i oświatowo - pedagogiczna. [w:] Lubelski Rocznik Pedagogiczny XIX. Lublin 1999. ?    Plany i programy nauczania w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Łodzi. [w:] Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 17. Łódź 2010.
Polski