Get Adobe Flash player
Języki
Polski

Jesteś tutaj

Strona główna
Imię i nazwisko mgr Amelia Zawada

Stanowisko / funkcje
Od 2009 roku jest lektorem języka polskiego jako obcego w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ.
Wykształcenie magisterium - 2008 r.; Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny; kierunek - filologia polska; magister filologii polskiej; Podczas studiów polonistycznych ukończyła dwie specjalizacje: Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego oraz Specjalizację Nauczycielską; studia podyplomowe - 2010 r.; Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki; kierunek -informatyka dla nauczycieli;

Charakterystyka dorobku dydaktycznego i naukowego
Od 2009 roku prowadzi kursy języka polskiego. Interesuje się kulturą w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Podczas zajęć dba o zainteresowanie słuchaczy Łodzią i regionem.

Wyjazdy zagraniczne (lektoraty, staże), Stypendia, granty
Podczas studiów polonistycznych jako stypendystka programu Socrates-Erasmus przebywała w Monachium, gdzie była słuchaczką na Ludwig Maximilians Universitaet.

Udział w projektach międzynarodowych
Od 2011 r. prowadzi kursy online w ramach projektu Hook up Language Learning CE, który umożliwia studentom dostęp do nauki języka przed rozpoczęciem roku akademickiego za granicą. Prowadzi także kursy języka polskiego dla studentów programu S ocrates-Erasmus.

Współpraca z ważnymi instytucjami naukowo- dydaktycznymi
 

Najważniejsze publikacje
Spacerkiem po Łodzi i okolicy. Teksty i ćwiczenia do nauki języka polskiego dla cudzoziemców, Piktor, Łódź 2011 (współautor)
Polski