Get Adobe Flash player
Języki
Polski

Jesteś tutaj

Strona głównaImię, nazwisko mgr Jolanta Lechowicz

Stanowisko/ funkcja
zatrudniona od 01.10.1976r.; do grudnia 1984 r. starszy asystent w Zakładzie Dialektologii Historii Języka Polskiego i Filologii Słowiańskiej UŁ. Od 15.12.1984 r. nauczyciel języka polskiego w SJPdlaC UŁ. Obecnie starszy wykładowca, kierownik Zespołu Przyrodniczo-Techni cznego.
Wykształcenie magisterium - 1976 r., Instytut Filologii Polskiej UŁ. magister filologii polskiej, specjalizacja językoznawstwo.

Charakterystyka dorobku dydaktycznego i naukowego
autorka wielu testów egzaminacyjnych z języka polskiego dla kandydatów na studia medyczne; testów dla Polonii Wschodniej (poziom podstawowy) selekcjonujących kandydatów na studia w Polsce (1909 - 11) oraz programu nauczania języka polskiego specjalistycznego - medycznego na poziomie B1 - B2.

Udział w projektach 
międzynarodowych
kurs języka polskiego w ramach projektu ERAZMUS.
Współpraca Rada Egzaminów Medycznych przy Departamencie Nauki Kształcenia Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. Przez cały czas gdy było zapotrzebowanie na opracowanie zadań egzaminacyjnych.

Najważniejsze publikacje
Chcę studiować medycynę, Wing, Łódź 1998 r., ss. 148 (współautor). Ten, Ta, To. Ćwiczenia nie tylko gramatyczne dla cudzoziemców, Wing, Łódź 2001r., ss. 229 (współautor)
Polski