Get Adobe Flash player
Języki
Polski

Jesteś tutaj

Strona głównaImię, nazwisko mgr Halina Iljaszuk-Walas

Stanowisko / funkcje
starszy wykładowca ( od 2004 r. )
Wykształcenie absolwentka UŁ - magister filologii polskiej ( 1977 r. )

Charakterystyka dorobku dydaktycznego i naukowego
Autorka zróżnicowanych materiałów niezbędnych do realizacji programu dydaktycznego przeznaczonego dla kandydatów na studia biotechnologiczne i politechniczne. Za swój największy sukces uważa efektywne przygotowanie pod względem językowym wielu roczników zagranicznej młodzieży do podjęcia studiów w Polsce.

Wyjazdy zagraniczne (lektoraty, staże), Stypendia, granty
1995-2000 - prowadzenie lektoratu języka polskiego na różnych poziomach oraz wykładów z wybranych zagadnień polonistyki na Uniwersytecie w Tampere ( Finlandia ).

Udział w projektach międzynarodowych
Prowadzenie intensywnych dwutygodniowych oraz semestralnych kursów języka polskiego w ramach projektu Erasmus ( od 2003 r. )

Współpraca z ważnymi instytucjami naukowo-dydaktycznymi
 

Najważniejsze publikacje
Współautorka: Założeń dydaktyczno-metodycznych podręcznika języka polskiego dla cudzoziemców, [w:] Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 6, Acta Universitatis Lodziensis, Łódź 1996.
Polski