Get Adobe Flash player
Języki
Polski

Jesteś tutaj

Strona głównaImię i nazwisko mgr Teresa Borowczyk
Stanowisko/funkcje Od 1985 r. pracuje w SJPdC. Obecnie jako starszy wykładowca.
Wykształcenie Magisterium - 1977 r.; Instytut Filologii Polskiej UŁ; magister filologii polskiej.
Charakterystyka dorobku dydaktycznego i naukowego Prowadzi zajęcia z języka polskiego w różnych typach grup przedmiotowych (głównie przygotowujących językowo do studiów technicznych, ale również ekonomicznych i humanistycznych), na każdym poziomie zaawansowania językowego. Jest autorką wielu materiałów dydaktycznych (ćwiczeń, tekstów, testów). Opracowuje samodzielnie wiele pomocniczych materiałów potrzebnych do poszczególnych typów grup oraz końcowych testów egzaminacyjnych. Obecnie jest członkiem Zespołu Przyrodniczo-Technicznego. Uczestniczy w opracowywaniu ćwiczeń i tekstów specjalistycznych dla studentów przygotowywanych do studiów politechnicznych różnych specjalności w polskich uczelniach. Jest współautorką zbioru: Testy dla kandydatów na studia techniczne (pod red. prof. G. Zarzyckiej). Brała udział w projekcie (pod kier. prof. K. Michalewskiego) Komisji Ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Efektem pracy Komisji jest zbiór pt. ?Język polski jako obcy. Programy nauczania na tle współczesnej polszczyzny? UJ 1992 (pod red. W. Miodunki). Propaguje nowatorskie koncepcje metodyczne oparte na psycholingwistyce.
Wyjazdy zagraniczne (lektoraty, staże) Stypendia, granty  
Udział w projektach międzynarodowych Wielokrotnie uczestniczyła w tzw. programie wymiany studentów Unii Europejskiej Socrates/Erasmus, przygotowując językowo w ramach intensywnych kursów LPC chętnych do podjęcia semestralnych lub rocznych studiów w Polsce.
Współpraca z ważnymi instytucjami naukowo-dydaktycznymi ?    Udział w warsztatach na temat korelacji nauczania przedmiotów kierunkowych i języka obcego w Instytucie Herdera w Lipsku (1987). Referat na temat korelacji nauczania języka polskiego i chemii, fizyki i matematyki. (Instytut Herdera) ?    Od 1990 r. do 2010 r. prowadzenie zajęć z zakresu języka specjalistycznego w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej z cudzoziemcami studiującymi na Wydziałach: Reżyserii i Operatorskim.
Najważniejsze publikacje ?    Założenia dydaktyczno - metodyczne podręcznika: Język polski dla cudzoziemców. Cz. I (W): ?Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców? 1994. ?    Prezentowanie funkcji i znaczenia komunikacyjnego wybranych struktur językowych na zajęciach z chemii (współautor). (W): ?Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców? 1996. ?    ?Testy dla kandydatów na studia techniczne?, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2010 (współautor).
Polski