Get Adobe Flash player
Języki
Polski

Jesteś tutaj

Strona głównaImię i nazwisko mgr Ewa Białecka-Saleh
Stanowisko/funkcje Od 1980 r. do 1983 r. pracowała jako nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 1 w Zgierzu, od 1983 r. do 1986 r. pracowała w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Łodzi. Od 1986 r. pracuje w SJPdC. Obecnie jako starszy wykładowca.
Wykształcenie Magisterium - 1980 r.; Instytut Filologii Polskiej UŁ; magister filologii polskiej.

Charakterystyka dorobku dydaktycznego i naukowego
Uczyła języka polskiego w grupach wielonarodowych medycznych, ekonomicznych i politechnicznych. Jest autorką tekstów do pracy w klasie, testów gramatycznych i egzaminów końcowych dla grup politechnicznych. Uczyła też języka polskiego na kursach letnich w grupach wielonarodowych i japońskich.

Wyjazdy zagraniczne (lektoraty, staże) Stypendia, granty
Od 1993 r. do 1996 r. uczyła języka polskiego na Uniwersytecie im. Klimenta Ochridzkiego w Sofii.

Udział w projektach mi ędzynarodowych
 

Współpraca z ważnymi instytucjami naukowo-dydaktycznymi
 

Najważniejsze publikacje
Ewa Białecka, Teresa Borowczy, Sławomir Rudziński,?Testy dla kandydatów na studia techniczne? Wydawnictwo UŁ, Łódź 2010
Polski