Get Adobe Flash player
Języki
Polski

Jesteś tutaj

Strona głównaMgr Ewa Sabela - Dymek
STANOWISKO starszy wykładowca (od 2004 r.)
WYKSZTAŁCENIE magisterium - 1987r.; Wydział Filologii Polskiej, Uniwersytet Łódzki; magister filologii polskiej
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DOROBKU NAUKOWO -DYDAKTYCZNEGO Od roku 1988 pracuje w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Łodzi jako nauczyciel języka i kultury polskiej. Przez cały okres swej pracy zawodowej miała okazję prowadzić zajęcia o różnych poziomach zaawansowania dla przedstawicieli wielu krajów i kultur. Wieloletni członek łódzkiego oddziału Towarzystwa Przyjaźni Polsko -Japońskiej, prowadziła kursy języka polskiego dla japońskich wolontariuszy Japan International Cooperation Agency oraz International Cross - cultural Exchange Association ( ICEA ). Autorka i współautorka testów ewaluacyjnych oraz instrukcji programowych pisanych dla potrzeb SJPdC w Łodzi.
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI NAUKOWO -DYDAKTYCZNYMI -    Od 1988r. do teraz zatrudniona w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ jako nauczyciel języka polskiego jako obcego -    W latach 1992-1993 lektorat języka polskiego jako obcego w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi -    W latach 2004 - 2006 lektorat j ęzyka polskiego jako obcego w Wyższej Szkole Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi -    W latach 2006 - 2009 lektor gościnny języka polskiego na Universite de Bourgogne w Dijon ( Francja ) -    W latach 2006 - 2009 lektor gościnny języka polskiego w Institut d?Etudes Politiques de Paris, filia w Dijon ( Francja ) -    W latach 2006 - 2009 nauczyciel języka, kultury i historii Polski w Lycee Europeen Charles de Gaulle w Dijon ( Francja ) -    członek Stowarzyszenia ? Bristol ? Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Języka Polskiego jako Obcego

PUBLIKACJE ( DO 31.12.2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODRĘCZNIKI Zeszyt ćwiczeń do podręcznika ?Wśród ludzi i ich spraw ?, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, ISBN 978-83-7525-458-7. (współautor)

ARTYKUŁY

-    Teaching Polish to Japanese Voluunters in the JICA Program,
w: The Japanese Spirit, no.83, Special Edition June 15, 2004,

Editor: Hideki Kubota, 1-26-1407,Takasu 2-chome, Nishinomiya
663-8141,Japan.

-    Lektorat języka japońskiego dla wolontariuszy JICA, Acta
Universitatis Lodzienis. Kształcenie Polonistyczne
Cudzoziemców, nr14, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,

Łódź 2005, s. 105-111, ISSN O860-6587

REFERATY W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH

-    Wykorzystanie baśni i legend w nauczaniu języka, historii

i kultury polskiej, w: Nauczanie języka polskiego jako obcego
i polskiej kultury w nowej rzeczywistości Europejskiej. Materiały
z VI Międzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej,
red. P. Garncarek, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2005,
s.294-303.

-    Jak nauczyć rozumienia wypowiedzi mówionych?, w: , Acta
Universitatis Lodzienis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców.
Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego,

nr 16, red. M. Witkowska-Gutowska, B.Grochala, Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 71-80, ISSN 0860-6587.

-    Teksty internetowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego na
poziomie podstawowym w: , Acta Universitatis Lodzienis.
Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. Teksty i podteksty w
nauczaniu języka polskiego jako obcego - 3, nr 18 , red.B.Grochala,
M. Wojenka-Karasek Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,

Łódź 2011, s.39-44, ISSN 0860-6587.

 

Polski