Get Adobe Flash player
Języki
Polski

Jesteś tutaj

Strona głównaImię i nazwisko mgr Aleksandra Kubacka - Gorwecka
Stanowisko / funkcje ? starszy wykładowca od 15 lutego 1994 roku ?kierownik Zespołu Metod i Środków Dydaktycznych , później - Zespołu Nauczania Progowego - od stycznia 1992 do marca 2009 roku
Wykształcenie magisterium - 1984 r. Wydział Filologiczny Uniwersytet Łódzki ; magister filologii polskiej- specjalność nauczycielska
Charakterystyka dorobku dydaktycznego i naukowego od 1985 roku opiekun i nauczyciel jpjo grup cudzoziemskich na wszystkich poziomach zaawansowania językowego, autorka ?    zbiorów zadań egzaminacyjnych semestralnych i końcowych w SJPdC UŁ na poziomie A1-A2 i B1-B2 ?    szeregu testów śródsemestralnych na wyżej wymienionych poziomach ?    testów biegłości dla kandydatów ze Wschodu na studia w Polsce ?    testów biegłości językowej dla cudzoziemców -kandydatów na studia medyczne w Polsce ?    zestawu struktur gramatycznych występujących w zintegrowanych testach egzaminacyjnych /chemia, fizyka, biologia/ dla kandydat ów na studia medyczne w Polsce, współautorka ?    projektu obowiązującej obecnie formuły egzaminów semestralnych i końcowych w SJPdC UŁ na poziomie A1-A2 ?    Konkursu Mistrza Mowy Polskiej w Studium UŁ- dwie edycje ?    juror Olimpiady Języka Polskiego dla Cudzoziemców organizowanej przez Uniwersytet i Politechnikę Wrocławską.
Wyjazdy zagraniczne( lektoraty, staże, stypendia, granty) wrzesień 1989 -sierpień 1990- lektorat języka polskiego w Erweiterte Oberschule ?Georgi Dimitroff? w Lipsku DDR, wrzesień 1989 - czerwiec 1990 - nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy Ambasadzie PRL w Berlinie
Udział w projektach mi ędzynarodowych  
Współpraca z ważnymi instytucjami naukowo-dydaktycznymi  
Najważniejsze publikacje  
Polski