Get Adobe Flash player
Języki
Polski

Jesteś tutaj

Strona głównaMgr Małgorzata Krzywańska
   
Stanowisko Starszy wykładowca, kierownik Zespołu Nauczania Progowego
Wykształcenie 1978, magister filologii polskiej, Uniwersytet Łódzki; 1985, Podyplomowe Studium w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, Uniwersytet Warszawski
Ogólna charakterystyka dorobku naukowego i dydaktycznego Nauczyciel języka polskiego w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców od 1979 roku; nauczanie języka ogólnego i specjalistycznego na wszystkich poziomach i we wszystkich typach grup; opiekun grup dydaktycznych; autorka wielu tekstów i ćwiczeń przeznaczonych do pracy w klasie na różnych poziomach znajomości języka polskiego oraz testów (w tym egzaminacyjnych).
Staże i stypendia krajowe i zagraniczne Brak
Współpraca z ważnymi instytucjami naukowymi i dydaktycznymi Nauczanie języka polskiego na kursach europejskiego programu Socrates-Erasmus
Publikacje Małgorzata Krzywańska, Tadeusz Malinowski, Multimedialny fonetyczny słownik języka polskiego, wydawnictwo i nakład własny, Łódź 1996. Małgorzata Krzywańska, Tadeusz Malinowski, Multimedia a proces glottodydaktyczny na przykładzie Multimedialnego fonetycznego słownika języka polskiego [W:] Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2005. Małgorzata Krzywańska, Tadeusz Malinowski, Multimedialny fonetyczny słownik języka polskiego, ? Kształcenie polonistyczne cudzoziemców?, zeszyt 14, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005. Małgorzata Krzywańska, Tatiana Wicińska, Testy śródsemestralne i semestralne z języka polskiego (poziom A1A2), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
Polski