Get Adobe Flash player
Języki
Polski

Jesteś tutaj

Strona główna » MENU » O nas

Dyrekcja i pracownicy SJPdC UŁ
 

Dyrektor Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego
Mgr Roman Tarnowski roman.tarnowski@uni.lodz.pl

Wicedyrektor ds. Dydaktycznych
dr Joanna Kaźmierczak
joanna.kazmierczak@uni.lodz.pl

Nauczyciele akademiccy

Zespół Nauczania Progowego:
Kierownik – mgr Małgorzata Krzywańska

mgr Małgorzata Krzanowska mkrzanowska@op.pl
mgr Małgorzata Krzywańska ret25@wp.pl
mgr Aleksandra Kubacka-Gorwecka kuboolki@neostrada.pl
mgr Aneta Romańska-Szeląg arszelag@interia.pl
mgr Sławomir Rudziński slawomirrudzinski@gmail.com
mgr Ewa Sabela gaja@toya.net.pl
mgr Ewa Białecka-Saleh kotburger4@gmail.com
dr Aleksandra Bajerska olabajerska@wp.pl
mgr Justyna Sochacka justine.so@vp.pl

 

Zespół Przyrodniczo - Techniczny
Kierownik – mgr Ewa Sabela

mgr Teresa Borowczyk teresa-borowczyk@wp.pl
mgr Iwona Gosztowt  igosztowt@gmail.com
dr Marta Ułańska ulanskam@gmail.com
mgr Halina Iljaszuk artwalas@op.pl
mgr Jolanta Lechowicz jolantalechowicz1@wp.pl
mgr Elżbieta Podsiadły joanna@wing.com.pl
dr Mirosława Magajewska mmagajewska@tlen.pl
mgr Amelia Zawada amelia.zawada@wp.pl
dr Anna Kijewska-Mielczarek anka.kijewska@gmail.com

 

Zespół Humanistyczno-Ekonomiczny
mgr Anna Jackowska

mgr Małgorzata Cieślak toma932@wp.pl
mgr Roman Tarnowski roman.tarnowski@uni.lodz.pl
mgr Alicja Skalska alicja.skalska@gmail.com
mgr Anna Jackowska anna.maria.jackowska@wp.pl
dr Dorota Wielkiewicz dorojal@wp.pl
mgr Maria Mieczkowska mariamieczkowska@wp.pl
mgr Janusz Bomanowski j.bomanowski@poczta.onet.pl
mgr Paula Góralczyk-Mowczan (lektor 1/2 etatu)   paulagoralczyk@gmail.com
mgr Marta Bielecka m.m.bielecka@wp.pl

 

Zespół przedmiotów kierunkowych
Kierownik: dr Barbara Busiakiewicz

 

Chemia

dr Radosław Dałkowski radekdalko@interia.pl

Biologia

dr Joanna Kaźmierczak jokazm@interia.pl

Fizyka

dr Barbara Busiakiewicz basiabus@std2.phys.uni.lodz.pl
mgr Tadeusz Malinowski ret25@wp.pl

Matematyka

dr Magdalena Wojciechowska luzynczyk@math.uni.lodz.pl
mgr Agnieszka Namiecińska a.namiecinska@wp.pl

Historia i wiedza o Polsce

mgr Mirosława Ledzion mledzion@interia.pl
dr Rafał Bazaniak rbazaniak@interia.pl

Geografia i wiedza o Polsce

mgr Michał Kiersztyn mich_k@op.pl

Pracownicy administracji

Kierownik: mgr Katarzyna Gasztych sjpdc@uni.lodz.pl
mgr Marta Bączyk sjpdc@uni.lodz.pl
mgr Katarzyna Kłodawska sjpdc@uni.lodz.pl
mgr Malwina Seweryńska ------------------
mgr Joanna Galant Specjalista sjpdc2@uni.lodz.pl

 

Wykładowcy współpracujący ze Studium

Język polski:

mgr Barbara Łaciak – Nowak (koordynator kursów języka polskiego Programu Erasmus) barbara_laciak@o2.pl

mgr Mikołaj Berłowski mikober1984@gmail.com

mgr Ewa Bajor ew.ba@wp.pl

mgr Elżbieta Sajenczuk

mgr Lucyna Wawrzyńczak lucynawaw@interia.eu

mgr Magdalena Kieszkowska

mgr Rafał Maćkowiak rafalmac@o2.pl

mgr Magdalena Sekała

mgr Edyta Wojtczak wojtczak.edyta@gmail.com

dr Mateusz Gaze  mateuszgz@poczta.onet.pl

mgr Konrad Małecki   kittens91@wp.pl

Chemia:

dr Halina Frej  h.frej@o2.pl

dr Zbigniew Malinowski zbigmal@uni.lodz.pl

dr Emilia Obijalska emilkaobijalska@gmail.com

mgr Karina Kołodziejczyk karina.kol@interia.pl

mgr Elżbieta Grzejdziak egrzejdziak@gmail.com

mgr Marzena Tomczak (chemia) pierzak83@tlen.pl
 

Matematyka:

dr Lech Kaczmarek  lechkaczmarek@uni.lodz.pl

mgr Danuta Wróbel danutawrobel77@wp.pl

mgr Magdalena Michalak magdalena.michalak16@gmail.com

mgr Michał Malinowski malinowski.m.a@gmail.com

Fizyka:

mgr Elżbieta Sługocka

dr Agnieszka Kijanka-Dec

dr Adam Busiakiewicz

Biologia:

mgr Aleksandra Adamiak aleksandra.adamiak@interia.pl

mgr Małgorzata Żyźniewska m.zyzniewska@hotmail.com

mgr Aleksandra Witusińska aleksandra.witusinska@biol.uni.lodz.pl

dr Dorota Michalska dmichalskahejduk@onet.pl

mgr Weronika Wrzesińska weronika.wrzesinska@biol.uni.lodz.pl

 

 

 

Polski