Get Adobe Flash player
Języki
Polski

Jesteś tutaj

Strona główna » MENU » Kursy językowe

Kursy certyfikatowe

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego organizuje kursy (20 godz. lub 30-godzinne), a także konsultacje językowe (5 - 10 godz.) dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie im polskiego obywatelstwa, przygotowujące do EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEG0 JAKO OBCEGO NA POZIOMIE B1.
Koncentrujemy się na poz. B1, gdyż zdanie egzaminu na tym poziomie jest wymagane, by uzyskać polskie obywatelstwo.
PROGRAMY KURSÓW :
(będą prowadzone przez osoby od lat związane z procesem testowania znajomości języka polskiego jako obcego - egzaminatorów oraz autorów zadań certyfikatowych z języka polskiego jako obcego)

Kurs przygotowujący do egzaminu
certyfikatowego z języka
polskiego jako obcego
20
godz.
Kurs przygotowujący do egzaminu
certyfikatowego z języka polskiego
jako obcego
30
godz.
Ogólne wymagania
egzaminacyjne
oraz
Przygotowanie do zdania
następujących części
egzaminu:

 

1 godz.

 

19 godz.

 

Ogólne wymagania
egzaminacyjne
oraz
Przygotowanie do zdania
następujących części
egzaminu:

1 godz.

 

29 godz.

A - ROZUMIENIE ZE SŁUCHU 4 godz. A - ROZUMIENIE ZE SŁUCHU 5 godz.
B - POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNA 4 godz. B - POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNA 7 godz.
C - ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH 4 godz. C - ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH 5 godz.
D - PISANIE 5 godz. D - PISANIE 7 godz.
E - MÓWIENIE (2 GODZ.) 2 godz. E - MÓWIENIE (2 GODZ.) 5 godz.

 

Dla zainteresowanych możemy zorganizować KURSY lub KONSULTACJE językowe na
wyższych poziomach B2 i C2.

Przyjmujemy zgłoszenia drogą telefoniczną: 42 635 47 03 (Sekcja Studencka SJPdC UŁ; kontakt: p. Katarzyna Gasztych)
lub elektroniczną: sjpdc@uni.lodz.pl
Opłaty kursów: do uzgodnienia (uzależnione od liczby zainteresowanych).  Możliwe są konsultacje indywidualne.
Spotkania mogą się odbywać w godzinach popołudniowych lub nawet podczas weekendów.

Polski