Get Adobe Flash player
Języki
Polski

Jesteś tutaj

Strona główna

Imię i nazwisko

dr Marta Ułańska

Stanowisko / funkcje

lektorka języka polskiego jako obcego

Wykształcenie

magisterium - 2009 r. Wydział Filologiczny Uniwersytet Łódzki ; magister filologii polskiej- specjalność nauczycielska i nauczanie języka polskiego jako obcego, 2013 – uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Łódzkim w zakresie językoznawstwa polskiego

Charakterystyka dorobku dydaktycznego i naukowego

W latach 2009-2015 – pracownik naukowo-technicznych w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego UŁ, z czego w latach 2013-2015 – lektorka jpjo, prowadziła zajęcia na wszystkich poziomach zaawansowania w Instytucie Slawistyki na Uniwersytecie w Giessen oraz w Volkshochschule w Lichu (w Niemczech); od marca 2016 prowadzi zajęcia w Studium Języka polskiego dla Cudzoziemców UŁ. Obecnie pracuje w grupach o profilu humanistycznym i politechnicznym. Uczestniczka licznych konferencji i warsztatów w Polsce i w Niemczech.

Jest współautorką publikacji na temat nauki gramatyki na poziomach A1-B1 „Gramatyka dla praktyka. Fleksja i słowotwórstwo”

Wyjazdy zagraniczne (lektoraty, staże, stypendia, granty)

2013-2015 - lektorat na Uniwersytecie Justusa Liebiga w Giessen

Udział w projektach międzynarodowych

 Przygotowanie publikacji „Gramatyka dla praktyka. Fleksja i słowotwórstwo”
 

Współpraca z ważnymi instytucjami naukowo-dydaktycznymi

 - Członkostwo w Federalnym Związku Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech

- Instytut Slawistyki Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen

- Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
 

Najważniejsze publikacje

 - M. Ułańska, K. Fastyn-Pleger, K. Dembińska, A. Małyska „Gramatyka dla praktyka. Fleksja i słowotwórstwo” – książka w przygotowaniu

 

- M. Ułańska, K. Fastyn-Pleger, K. Dembińska, A. Małyska, „Gramatyka dla praktyka”, czyli nauczanie gramatyki w sposób funkcjonalny. Prezentacja materiałów do nauczania jpjo na poziomach A1-B1 (Katowice, w druku).

 

- M. Ułańska, Funkcje nazw firm na przykładzie łódzkich chrematonimów, [w:] Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji, red. I. Sarnowska-Giefing, M. Balowski, M. Graf, Poznań 2015, s. 681-695.

 

- M. Ułańska, Miejsce wiedzy o Polsce i Polakach w podręcznikach do nauczania cudzoziemców na poziomie A1 (Lublin, w druku).

M. Ułańska, Mikrotoponimy  w  systemie  identyfikacji  wizualnej  wybranych  łódzkich  firm medycznych, [w:] Mikrotoponimy i makrotoponimy w komunikacji i literaturze, red. A. Gałkowski, R. Gliwa, Łódź 2015, s. 205-216.

 

M.Ułańska, D. Goltz-Wasiucionek, A. Wierzbicka, Visual educational materials – the most common mistakes and errors made by designers of online classes (w druku).

 

Undefined